طالبان نشرات رسانه‌های متعلق به رهبران «حزب اسلامی و حزب جمعیت» را متوقف کردند

کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای طالبان نشرات تلویزیون‌های خصوصی نور و بریا را تعلیق کرده‌اند و دلیل آنچه «تخطی‌های» این دو رسانه‌ها خوانده‌اند، متوقف کرده‌اند. شبکه بریا متعلق به گلبدین حکمیتار؛ رهبر حزب اسلامی و شبکه نور متعلق به صلاح‌الدین ربانی؛ رهبر حزب جمعیت اسلامی بود.

کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای طالبان امروز سه‌شنبه، ۲۸ حمل بر متوقف کردن نشرات این دو رسانه تصمیم گرفتند. این کمیسیون گفته است که دلیل به تعلیق درآمدن فعالیت این تلویزیون‌ها «عدم توجه به توصیه‌های این کمیسیون و نادیده گرفتن اصول خبرنگاری» بوده است.

ذبیح سادات؛ رییس تلویزیون طلوع‌ نیوز و عضو این کمیسیون گفته که این دو رسانه چندین بار «اصول» را زیر پا کرده بودند و بار بار برای‌شان گفته شد که باید به اصول خبرنگاری پابند باشند. او افزوده که در نهایت تصمیم بر این شده که تا زمانی‌که دوسیه این دو تلویزیون را دادگاه فیصله می‌کند، نشرات آن‌ها متوقف شود.

در همین حال منابع در این دو تلویزیون می‌گویند که نشرات‌شان از سال‌ها به این‌سو مطابق با «قوانین رسانه‌ها و ارزش‌های ملی و اسلامی» بوده است.

برخی منابع دیگر هم گفته‌اند که طالبان ساختمان این رسانه‌ها را تصرف کرده‌اند و کارمندان را از این ساختمان‌ها تخلیه کرده‌اند.

رییس اتحادیه خبرنگاران افغانستان هم در این مورد گفته که بنا بر تصمیم کمیسیون، این دو رسانه به صورت موقت بسته شده‌اند.

مسدود شدن این دو شبکه تلویزیونی مربوط به رهبران احزاب سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر طالبان فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع کرده و هشدار داده بودند که در صورت فعالیت، با آنان برخورد «شرعی و قانونی» صورت می‌گیرد.

از طرفی هم از زمان حاکمیت این گروه بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها و کار رسانه‌ای وضع شده است.

مطالب مرتبط