اخراج صدها مهاجر افغان از پاکستان

طالبان از اخراج اجباری صدها مهاجر افغان از پاکستان خبر داده‌اند.

طالبان امروز شنبه، اول ثور اعلام کرده‌اند که ۸۳۷ تن مهاجر افغان طی دو روز گذشته به گونه اجباری از کشور برگشته‌اند.

طالبان همچنین گفته‌اند که این مهاجران از «خط فرضی» تورخم و اسپین بولدک به کشور برگشته‌اند.

بر اساس معلومات آمریت سرحدی طالبان در تورخم، ۹۰ خانواده که شامل ۴۶۸ تن بوده به‌طور اجباری از پاکستان برگشت داده شده و بعد به دفاتر کمیساریای عالی ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شده‌اند.

در همین حال، بر اساس معلومات آمریت سرحدی اسپین بولدک ولایت در قندهار، ۶۷ خانواده شامل ۳۶۹ تن از این مرز برگشته و دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی غذای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان معرفی شده‌اند.

طالبان گفته‌اند که برای هر خانواده مبلغ ۱۰ هزار افغانی از طرف این گروه نیز پرداخت شده است.

این در حالی است که مرحله جدید اخراج پناهجویان و مهاجران افغان را از روز دوشنبه، ۲۷ حمل به اجرا گذاشته شد.

در همین حال، گفته می‌شود که این مرحله با دفعات قبل فرق دارد و کسانی را در بر می‌گیرد که کارت اقامت در پاکستان را دارند.

این پناهجویان سند ACC یا کارت شهروندی افغان و POR یا شهادتنامه ثبت نزد حکومت پاکستان را دارند.

بربنیاد آمارهای منتشر شده، شمار آن‌ها نیز به حدود ۸۵۰ هزار تن می‌رسد که سال‌ها و دهه‌ها را در پاکستان سپری کرده‌اند.

اگرچه اعلام حکومت پاکستان در مورد اخراج دارندگان کارت ACC است، اما کسانی که پس از آگوست سال ۲۰۲۱ در پاکستان پناهنده شده‌اند، بیش‌تر از همه متاثر و نگران‌اند تا مبادا باز هم با آن‌ها برخورد صورت گیرد و اخراج شوند.

براساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پس از آگوست سال ۲۰۲۱ بیش از ۶۰۰ هزار تن از افغان‌ها به پاکستان رفته‌اند.

مقام‌های طالبان و اداره‌های سازمان ملل متحد تخمین زده‌اند که بیش از نیم میلیون تن در جریان کمتر از شش ماه گذشته از پاکستان اخراج شده‌ یا به صورت داوطلبانه به افغانستان باز گشته اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در یازدهم مارچ امسال آماری را نشر کرد و گفت که نزدیک به دو میلیون پناهجوی افغان در پاکستان به سر می‌برند و برای رسیدگی به آن‌ها به ۳۶۸ میلیون دالر در سال ۲۰۲۴ نیاز دارد.

مطالب مرتبط