سازمان جهانی صحت صدها کارمند صحی افغانستان را آموزش داد

سازمان جهانی صحت از آموزش بیش از ۵۰۰ داکتر و کارمند صحی افغانستان خبر داده است.

سازمان جهانی صحت امروز یک‌شنبه، دوم ثور علام کرد که بیش از ۵۰۰ پزشک و کارمند صحی به شمول ۲۰۴ زن را در مورد مراقبت‌های اضطراری اولیه آموزش داده است.

این سازمان افزود برنامه آموزشی برای پزشکان، پرستاران و قابله‌ها در ولسوالی‌های سراسر افغانستان برگزار شده است.

سازمان جهانی صحت گفته که این برنامه آموزشی به هدف افزایش ظرفیت کارمندان صحی در مورد مراقبت‌های اضطراری و کاهش میزان مرگ‌ومیر زودهنگام برگزار شد.

این سازمان افزوده که افغانستان در سال‌های گذشته بلایای طبیعی زیاد و شرایط اضطراری صحی را تجربه کرده است و آموزش روش‌های مراقبت صحی مبتنی بر رویداد می‌تواند نقش مهمی در ارائه خدمات نجات جان بیماران داشته باشد.

این سازمان تاکید کرده که آموزش‌های اضطراری به مداخله به موقع و با کیفیت از جمله تشخیص زودهنگام تمرکز دارد.

سازمان بهداشت جهانی افزود برنامه‌های آموزشی‌اش در مورد مراقبت‌های اضطراری اولیه از دسامبر ۲۰۲۱ به اینسو برای پزشکان و کارمندان صحی در افغانستان ارائه می‌شود.

این در حالی است که اخیرا صندوق حمایت کودکان سازمان ملل (یونیسف) از کمبود کارمندان صحی حرفه‌ای در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

یونیسف می‌گوید که کمبود امکانات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان جان افرادی زیادی را به خطر انداخته است.

مطالب مرتبط