طالبان خواهان کمک آذربایجان در بخش صحت شد

طالبان از آذربایجان خواست که برای ارتقای ظرفیت کارمندان افغانستان در بخش صحت افغانستان با این گروه کمک کند.

وزارت صحت‌ عامه طالبان اعلام کرده که قلندر عباد؛ وزیر صحت عامه این گروه روز یک‌شنبه، دوم ثور در دیدار با الهام محمدوف؛ سفیر آذربایجان برای افغانستان، خواهان کمک باکو برای ارتقای ظرفیت کارمندان بخش صحت افغانستان شد.

وزارت صحت طالبان در خبرنامه‌ای گفته که سفیر آذربایجان وعده داده به بخش صحت افغانستان کمک کنند.

طالبان گفته که آقای عباد روابط بین طالبان و آذربایجان را ضروری خوانده و خواهان همکاری‌های دوجانبه شده است.

وزیر صحت عامه طالبان در این دیدار ارتقای ظرفیت کارمندان صحی افغانستان را یکی از اولویت‌ها دانسته است.

این در حالی است که اخیرا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از کمبود کارمندان صحی حرفه‌ای در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

یونیسف گفت که کمبود امکانات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان جان افرادی زیادی را به خطر انداخته است.

سازمان جهانی صحت نیز روز گذشته اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ داکتر و کارمند صحی به شمول ۲۰۴ زن را در مورد مراقبت‌های اضطراری اولیه آموزش داده است.

مطالب مرتبط