ریيس پیشین بانک مرکزی افغانستان درگذشت

عبدالقدیر فطرت؛ رییس پیشین بانک مرکزی افغانستان در امریکا درگذشت.

عبدالقدیر فطرت؛ رییس پیشین بانک مرکزی افغانستان روز یک‌شنبه، ۹ ثور در امریکا درگذشته است.

خانواده آقای فطرت تایید کردند که او روز گذشته «بر اثر بیماری» در ۶۱ سالگی در ویرجینیای امریکا درگذشت.

او در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی حدود چهار سال، از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ رییس بانک مرکزی افغانستان بود.

آقای فطرت به دنبال بحران ورشکستگی کابلبانک، بزرگ‌ترین بانک خصوصی در افغانستان در ۲۷ جون ۲۰۱۱ از سمت خود استعفا کرد.

آقای فطرت در سفری به امریکا استعفای خود را اعلام کرد و به این کشور پناهنده شد.

او به بی‌بی‌سی گفته بود که به خاطر تحقیقاتی که در مورد بحران «کابلبانک» انجام داده است «در خطر» است و برای «حفظ جانش» استعفای خود را اعلام کرده است.

اعلام ورشکستگی کابلبانک در سال ۲۰۱۱ بزرگ‌ترین بحران مالی طی دو دهه نظام جمهوری در افغانستان بود. حدود یک میلیارد دالر سپرده‌های مردم در این بانک بود و حکومت وقت برای پیش‌گیری از بحران سیاسی، مسئولیت این بانک را برعهده گرفت؛ اما تبعات آن تا سال‌ها ادامه یافت.

فطرت متولد سال ۱۹۶۳ در بدخشان افغانستان بود و در رشته اقتصاد در دانشگاه‌های پاکستان و امریکا تحصیل کرده بود و سابقه کار در سازمان‌های مالی بین‌المللی را نیز داشت.

او یک ماه پیش از استعفا در آپریل ۲۰۱۱ به پارلمان افغانستان گفت که «برادر رییس جمهوری و برادر معاون اول رییس جمهور در بحران کابلبانک دست داشتند».

آقای فطرت همچنین در سال ۲۰۱۹ کتابی نیز به عنوان «تراژدی کابلبانک» به انگلیسی نوشت که به فارسی نیز ترجمه شد. در این کتاب او ماجرای ورشکستگی این بانک را توضیح می‌دهد.

حکومت پیشین افغانستان او را یکی از مسئولان احتمالی سقوط کابلبانک می‌دانست.

مطالب مرتبط