ارتش ایران دیوارکشی مرز با افغانستان را آغاز کرد

مقام‌های ارتش ایران اعلام کرده‌اند که روند انسداد مرزهای شرقی این کشور با افغانستان توسط چهار گروه مهندسی آغاز شده‌است.

حسن مکفی از مقامات نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه، 10 ثور در مراسمی در شهر مشهد این کشور گفته‌است که چهار گروه مهندسی مرز نیروی زمینی ارتش به منظور اجرای طرح انسداد مرزهای شرقی با افغانستان وارد این مناطق شده‌اند.

او افزوده که وزارت داخله ایران سه میلیارد دالر را برای اجرای این طرح اختصاص داده است. او افزوده‌است: «اجرای دیوار بتنی چهار متری، سیم خاردار، فنس و جاده اصولی از مواردی است که در بازه زمانی سه ساله اجرا می شود».

مرز ایران با افغانستان 815 کیلومتر است و از 5 سال به این سو ارتش ایران کنترل این مرز را بر عهده گرفته است. در چند سال گذشته بارها از تنش‌های مرزی میان نیروهای طالبان و دولت پیشین با مرزبانان ایرانی گزارش شده است.

از طرفی هم، ایران مرزهای شرقی‌اش را ناامن و راهی برای ورود مهاجران افغان و قاچاق‌بران مواد مخدر از این کشور می‌داند.

مطالب مرتبط