ایران‌ایر پروازهایش را در کابل آغاز کرد

وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان اعلام کرده است که شرکت هواپیمایی «ایران ایر» پروازهای خود را به کابل آغاز کرده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز چهارشنبه، ۲۳ جوزا اعلام کرده است که «ایران ایر» اولین پرواز خود را امروز به میدان هوایی بین‌المللی کابل انجام داده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته است که این شرکت در هفته یک پرواز به کابل انجام خواهد داد.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شماری از شرکت‌های هواپیمایی دیگر ایران، از جمله ماهان، «یزد ایر» و «کیش‌ ایر» پروازهای خود را به افغانستان از سر گرفته‌اند.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می‌گوید که شرکت‌های هواپیمایی «کام ایر» و «آریانا» از افغانستان نیز به ایران پرواز می‌کنند.

مطالب مرتبط