۱۹ درصد کودکان در افغانستان کار می‌کنند

 همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان؛ اوچا اعلام کرده است که ۱۹ درصد کودکان افغانستان کارگر هستند.

دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) امروز چهارشنبه، ۲۳ جوزا اعلام که ۱۹ درصد کودکان در افغانستان کودکان کار هستند.

اوچا گفته است که نگرانی جدی درباره‌ رفاه و آینده‌ کودکان کار وجود دارد.

اوچا افزوده: «ما باید با هم کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هر کودکی فرصت یادگیری و رشد در یک محیط امن را دارد.»

کودکان کار پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و تشدید فقر و بیکاری افزایش یافته است.

منع کار زنان نیز باعث شده است که برخی خانواده‌ها کودکان‌شان را برای کار بفرستند.

مطالب مرتبط