بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران در یک روز

طالبان اعلام کرده‌اند که در یک روز تقریبا  ۳۵۰۰ مهاجر افغان از ایران بازگشتند.

وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرده است که روز سه‌شنبه، ۲۲ جوزا ۳۴۳۷ مهاجر افغان به طور اجباری و اختیاری از ایران به افغانستان بازگشتند.

به گفته این وزارتخانه، این مهاجران از طریق راه ابریشم ولایت نیمروز وارد افغانستان شدند.

طالبان گفته که ۶۴۰ نفر از این مهاجران بازگشته، برای دریافت کمک به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

این گروه افزوده‌اند که به ۵۴ خانواده نیز کمک نقدی کرده است.

روند اخراج مهاجران افغان از ایران اخیرا افزایش یافته است؛ طوری که وزارت مهاجرین طالبان همه روزه از بازگشت اجباری یا اختیاری صدها مهاجر از ایران و پاکستان خبر می‌دهد.

مطالب مرتبط