۱۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌‌های فوری نیاز دارند

نهاد توسعه خارجی امریکا از ادامه فقر در افغانستان خبر داده و اعلام کرده که ۱۷.۳ میلیون تن در افغانستان «نیاز فوری» به کمک دارند.

نهاد توسعه خارجی ایالات متحده (یو اس ای آی دی) اعلام کرده که ۱۷.۳ میلیون تن در افغانستان همچنان «نیاز فوری» به کمک‌های بشردوستانه دارند.

این نهاد امریکایی در گزارشی گفته است که از ۱۵ سپتمبر سال ۲۰۲۳ تا اکنون، ۶۱۰ هزار و۸۰۰ مهاجر از پاکستان به گونه «اجباری و اختیاری» به افغانستان برگشته‌اند.

در همین حال، نهاد توسعه خارجی ایالات متحده می‌گوید سیلاب‌های اخیر و خشک‌سالی‌ها همچنین بسیاری از خانواده‌ها را در افغانستان وضعیت دشواری قرار داده است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان هنوز به کمک‌های غذایی نیازمند هستند.

این نهاد می‌گوید که بازگشت مهاجران افغانستان از پاکستان همچنان ادامه دارد و این وضعیت، نیازمندی مهاجران و جامعه افغانستان به کمک‌های بشرودستانه را در سطح بالا نگه‌ داشته است.

این نهاد به نقل از سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده است که از دسمبر ۲۰۲۲ تا ماه جون ۲۰۲۳، ۶.۶ میلیون بی‌جاشده داخلی در افغانستان به ثبت رسیده است.

این در حالی است که پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گزارش داد که ۲۳.۷ میلیون تن در ۲۰۲۴ در افغانستان، نیاز به کمک‌های بشردوستانه خواهند داشت.

مطالب مرتبط