رد اظهارات نماینده ویژه روسیه؛

تاجیکستان: مخالف پیوستن افغانستان به سازمان شانگهای نیستیم

پس از اظهارات ضمیر کابلوف؛ نماینده ویژه روسیه برای افغانستان مبنی بر این که تاجیکستان مخالف پیوستن افغانستان به سازمان همکاری شانگهای است، مقام‌های تاجیکستانی این ادعا را رد کرده و گفته‌اند که دوشنبه هرگز با از سرگیری کار گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای – افغانستان مخالف نبوده است.

هماهنگ کننده تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای امروز شنبه، 26 جوزا در گفتگو با رسانه «آسیا پلس» گفت که در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، تاجیکستان پیوسته بر ضرورت گفتگو در مورد مسایل افغانستان تاکید کرده و هرگز با فعالیت‌های این گروه مخالفت نکرده است.

او افزود که طرف تاجیکستان از جمله در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای، پیشنهاد کرده بود «بحث کارشناسی درباره مسایل افغانستان در قالب سازمان همکاری شانگهای آغاز شود».

پیشتر ضمیر کابلوف؛ نماینده ویژه روسیه برای افغانستان اعلام کرده بود که دولت تاجیکستان تنها عضو مخالف ازسرگیری فعالیت گروه تماس سازمان همکاری شانگهای – افغانستان است.

او گفته بود: «مسکو و اکثریت شرکت کنندگان در شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) از از سرگیری کار گروه سازمان همکاری شانگهای – افغانستان پشتیبانی کردند، تاجیکستان در این باره تردیدهای زیادی دارد، اما روسیه امیدوار به نرمش دیدگاه دوشنبه در این زمینه است».

مطالب مرتبط