کمک سازمان ملل به بیش از ۱۰ میلیون افغان در سه ماه

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) اعلام کرده است که در سه ماه به بیش از ۱۰ میلیون نفر در افغانستان کمک کرده‌ است.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) امروز یک‌شنبه، ۲۷ جوزا اعلام کرد که در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ به ۱۰.۹ میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است.

اوچا همچنین گفته که به ۹.۹ میلیون نفر در بخش غذایی و به یک میلیون نفر دیگر در بخش‌های آموزش، صحت، و سرپناه کمک رسانده است.

اوچا افزوده که ۹.۹ میلیون نفر در بخش غذا و یک میلیون نفر دیگر را در بخش‌های آموزش، صحت، حمایت از کودکان و سرپناه کمک کرده است.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل گفته با اینکه ۸۷ درصد از ۹.۹ میلیون نفر کمک غذایی دریافت کردند، اما امنیت غذایی مردم افغانستان با خطر جدی مواجه است.

این سازمان گفته با اینکه ۲۲۱.۸ میلیون دالر از بودجه سال ۲۰۲۳ به سال ۲۰۲۴ منتقل شده است، اما از ۳.۱ میلیارد دالر مورد نیاز برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در مارچ تنها هفت درصد آن را دریافت کرده و ۲.۸۵ میلیارد دالر دیگر بدون بودجه باقی مانده است.

پیشتر دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در گزارشی گفت که ۲۳.۷ میلیون نفر از جمله ۹.۲ میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

براساس آمار این دفتر، بیش از ۱۲ میلیون نفر در افغانستان در ناامنی غذایی، ۴۸ درصد جمعیت در زیر خط فقر و ۳.۴ میلیون در نفر در فاصله یک کیلومتری مهمات انفجاری زندگی می‌کنند.

مطالب مرتبط