طالبان: خود ما تشنه‌ایم؛ اما به همسایه‌ها آب می‌دهیم

در پی تاکید ایران بر تامین حقابه‌ و اعتراض کشورهای آسیای مرکزی به ساخت کانال قوش‌تپه، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان می‌گوید: «خود ما تشنه‌ایم، اما آب به کشورهای همسایه می‌دهیم.»

عطاءالله عمری؛ وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان امروز یک‌شنبه، سوم سرطان در نشستی در فاریاب، افغانستان را سرچشمه آب کشورهای همسایه خواند.

او گفت: «آب افغانستان به ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان و ازبکستان می‌رود، اما خود ما تشنه‌ایم.»

بر اساس خبرنامه‌ای که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان منتشر کرده، در این نشست در شهر میمنه عبدالاحد فضلی؛ والی طالبان در فاریاب و شماری دیگر از روسای ادارات طالبان در این ولایت حضور داشتند.

عطاءالله عمری در این نشست گفت که از هیچ کشوری به افغانستان آب نمی‌آید، اما آب افغانستان به چهار طرف این کشور می‌رود.

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان گفت: «ما به همه همسایه‌ها آب می‌دهیم.

به گفته وی، در مدیریت آب در افغانستان تاکنون «هیچ کاری نشده است.»

عطاء‌الله عمری در بخشی دیگر از سخنانش گفت که «ما استقلال غذایی نداریم.»

فراتر از آن او گفت که ما در تامین پوشاک، وسایط، نیازهای روزمره، تجهیزات و هر نوع امکانات دیگر، «محتایج به همسایه‌ها هستیم.»

اظهارات او در حالی مطرح شده که طالبان در نزدیک به سه سال گذشته با صرف هزینه‌‌های سنگین بر اجرای طرح کانال قوش‌تپه و سدها تمرکز کرده است.

بختیار ایرگاشف؛ مدیر مرکز تحقیقاتی مانو در ازبکستان ماه دلو ۱۴۰۲ گفت طالبان به دنبال راه‌اندازی جنگ آب در منطقه است.

مطالب مرتبط