سازمان ملل برای رسیدگی به نیازهای مهاجران و بیجا شدگان افغان یک کمیته ایجاد کرد

صندوق بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان از ایجاد کمیته‌ای برای رسیدگی به نیازهای بی‌جاشدگان و مهاجران این کشور خبر داد.

این صندوق امروز چهارشنبه، 6 سرطان در بیانیه‌ای گفته‌است که هدف از ایجاد این کمیته، تامین نیازهای هزاران خانواده بیجاشده داخلی، رسیدگی به وضعیت برگشت‌کنندگان از کشورهای همسایه و معتادان موادمخدر است.

به گفته صندوق بشردوستانه سازمان ملل، این صندوق تا اکنون ۲۳۰ میلیون دالر بوجه کمکی از ۱۷ سازمان و کشور دریافت کرده است.

در این بیانیه‌ آمده است که این صندوق تاکنون به ۵ میلیون تن در افغانستان کمک‌های بشردوستانه ارایه کرده‌ و همزمان هشدار داده که افغانستان در معرض بحران‌های بشری و تغییرات اقلیمی قرار دارد.

بر بنیاد بیانیه صندوق بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، زنان و کودکان بیش‌ترین آسیب را در وضعیت کنونی متحمل می‌شوند.

مطالب مرتبط