وزارت معارف طالبان معاش کارمندان زن را معلق کرد

بربنیاد گزارش‌ها، حبیب‌الله آقا؛ سرپرست وزارت معارف طالبان دستور داده است که معاش کارمندان زن را معلق کند.

برخی رسانه‌ها به نقل از منابع خود گزارش داده‌اند که حبیب‌الله آقا؛ سرپرست وزارت معارف طالبان دستور داده است که معاشات تمام کارمندان زن تا هدایت بعدی معلق قرار داده شود.

دلیل این تعلیق، مهلت برای ایجاد تغییرات در سیستم معاشات وزارت معارف و ابهام درباره فرمان هبت‌الله آخوندزاده؛ رهبر طالبان درباره‌ معاشات کارمندان است.

رهبر طالبان اخیرا دستور داده است که برای تمام کارمندان زن که در حکومت پیشین استخدام شده بودند و اکنون معاشات شان اجرا می‌شود، ماهانه پنج هزار معاش در نظر گرفته شود.

در نامه‌ ریاست مالی و حسابی وزارت معارف طالبان که عنوانی مقام این وزارت گفته شده، آمده است که تطبیق این دستور رهبر طالبان نیاز به زمان دارد.

در این نامه همچنین آمده است که قرار است درباره‌ فرمان رهبر طالبان از دفتر او «تفسیر و وضاحت» خواسته شود که آیا برای تمام کارمندان زن پنج هزار افغانی معاش اجرا شود یا تنها برای کسانی که وظیفه اجرا نمی‌کنند.

اکثریت زنان کارمند در ادارات دولتی پس از حاکمیت طالبان خانه‌نشین شده‌اند؛ اما در برخی ادارات هنوز زنان کار می‌کنند؛ از جمله در بخش معارف، بخشی از آموزگاران زن به وظیفه می‌روند.

مقام‌های طالبان می‌گویند که معاش تمام کارمندان زن، از جمله کسانی که در خانه هستند، از سوی حکومت این گروه پرداخت می‌شود.

پیشتر منابع در وزارت مالیه‌ طالبان گفته بودند که رهبر این گروه تنها بر معاش کارمندان زن خانه‌نشین تطبیق می‌شود. در همین حال گفته می‌شود که این فرمان بر تمام کارمندان زن، از جمله داکتران زن اجرا می‌شود.

گفته می‌شود که معاش داکتران زن نیز پنج هزار افغانی شده است.

اخیرا برخی رسانه‌ها از اعتصاب داکتران زن در شفاخانه‌ دولتی در کابل خبر داده بودند.

مقام‌های طالبان تا اکنون درباره‌ فرمان رهبر این گروه در مورد معاشات زنان توضیح نداده‌اند.

مطالب مرتبط