نورالدین عزیزی با معاون صدراعظم ازبکستان دیدار کرد

وزارت صنعت و تجارت طالبان از دیدار سرپرست این وزارت با معاون صدر‌اعظم جمهوری ازبکستان خبر داده است.

وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام  کرده که نورالدین عزیزی؛ سرپرست این وزارت و هیات همراهش با جمشید خواجه یف؛ معاون صدر‌اعظم جمهوری ازبکستان دیدار کرده است.

براساس گفته طالبان، در این دیدار وزیر سرمایه‌گذاری صنعت و تجارت، وزیر انرژی، وزیر ترانسپورت، وزیر صنایع معدن، وزیر منابع آب، مسئولان گمرکات آن کشور و سفیرجمهوری ازبکستان مقیم افغانستان نیز حضور داشته‌اند.

در این دیدار دوطرف در خصوص گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی، متوازن سازی تجارت دو کشور از طریق عقد موافقتنامه تجارت ترجیحی یک جانبه به نفع افغانستان، عقد موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و ترانزیتی، نهایی‌سازی تفاهمنامه قرنطینه بین دو کشور، همکاری‌ها در بخش خط آهن افغانستان، همکاری در انتقال لین برق سرخان-پلخمری صحبت نموده و روی ایجاد خانه تجارت بین دو کشور نیز توافق صورت گرفته است.

این در حالی است که نورالدین عزیزی روز سه شنبه در راس هیاتی طالبان عازم ازبکستان شد.

مطالب مرتبط