نگاه هند به ذخایر لیتیم افغانستان

منابع رسانه‌ای گزارش داده‌اند که هند به دنبال استخراج لیتیم افغانستان است.

نشریه «صدای جنوب آسیا» با نشر مقاله‌ای گفته است که هند تلاش دارد تا به ذخایر معدنی و لیتیم افغانستان دست‌رسی پیدا کند.

در این مقاله منابع لتیم افغانستان یک‌ تریلیون دالر تخمین زده شده؛ اما این نشریه می‌گوید که رقیب اصلی هند در این تجارت، چین است.

از سوی دیگر، این نشریه گفته است که در موجودیت طالبان در افغانستان، بی‌ثباتی‌های امنيتی و چالش‌های زیر ساختی این کشور، دست‌رسی به این منابع معدنی دشوار به نظر می‌رسد.

صدای جنوب آسیا می‌افزاید که مشارکت هند در معادن افغانستان، برای این کشور سرمایه‌گذاری استراتژیک خواهد بود که می‌تواند در جهت «بهبود فضای سیاسی و اقتصادی افغانستان به نفع طالبان» عمل کند.

در این مقاله همچنین آمده است که چین در حال حاضر ۶۰ درصد پردازش لیتیم جهان را کنترل می‌کند.

بر بنیاد یافته‌های این مقاله، اگر هند موفق شود که ليتيم مورد ضرورت خود را از افغانستان تامین کند، وابستگی این کشور به چین کاهش پیدا می‌کند.

صدای جنوب آسیا افزوده که از دیدگاه طالبان هم تعامل با هند در زمینه استخراج لیتیم مزایای بیش‌تری دارد و هم شرایط سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصادی آنان را فراهم می‌سازد.

اما طالبان تاکنون درباره علاقه هند و اقدام‌ها از سوی این کشور در زمینه استخراج معادن لیتیم افغانستان چیزی نگفته‌اند.

مطالب مرتبط