ترکیه: کشورهای غربی سیاست دو پهلو در قبال خرید موشک‌های اس-۴۰۰ دارد

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه کشورهای غربی را به در پیش گرفتن رویکردهای دوگانه در قبال خرید دستگاه موشکی اس-۴۰۰ روسیه متهم کرد.

به نقل از روسیا الیوم، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه در کنفرانسی خبری عنوان داشت که مخالفت‌های غرب به ویژه امریکا با تجهیز ترکیه به سامانه دفاعی موشکی به دلیل رویکردهای دوگانه‌ای است که در قبال این موضوع در پیش گرفته‌اند.

چلیک گفت که پیشنهاد روسیه در مورد این دستگاه موشکی در سطحی بود که خواسته‌های ترکیه را برآورده می‌کرد. به همین دلیل ترکیه به انعقاد این قرارداد مبادرت ورزید.

مطالب مرتبط