کمیته ملی المپیک: بدون علمی‌ ساختن ورزش با کشورهای جهان رقابت نمی‌توانیم

کمیته ملی المپیک می‌گوید ورزش باید علمی شود در غیرآن ورزشکاران افغان در مسابقات منطقه‌ی و جهانی رقابت کرده نمی‌توانند.

حفیظ الله ولی رحیمی، رییس کمیته ملی المپیک امروز در یک کنفرانس خبری گفت طرح ایجاد اکادمی ملی ورزش را به کابینه حکومت فرستاده است.

آقای رحیمی ابراز امیدواری کرد که کابینه حکومت وحدت ملی هرچه زودتر این طرح را منظور کند.

وی افزود: «امروز ورزش در کشورهای دیگر علمی شده است، بدون داشتن اکادمی‌های ورزشی به هیچ صورت نمی‌توانیم ورزش را علمی بسازیم  و بتوانیم در سطح منطقه و جهان مقابله کنیم.»

رییس کمیته ملی المپیک در بخش دیگر سخنانش از بی‌توجهی حکومت به ویژه رهبری این اداره نسبت به ولایت‌های درجه دوم و سوم انتقاد کرده گفت در بیش از یک‌ونیم دهه گذشته تمام توجه در بخش ورزش در کابل و ۵ ولایت درجه اول شده برعکس و ولایات دیگر از لحاظ امکانات تخنیکی و ورزشی بدوراند.

اخیرا کمیته ملی المپیک تمامی ولایات را در ۸ زون ورزشی تقسیم کرده است. آقای رحیمی می‌گوید ایجاد هشت زون ورزشی در هشت ولایت کشور باعث کاهش فشارهای زیاد مسابقات ورزشی، تریننگ‌ها از کابل و رشد متوازن ورزش در کشور می‌شود.

در همین حال اجمل غنی، مشاور رییس جمهور در امور ورزش و عضو بورد اجرایی شورای المپیک آسیا از حکومت می‌خواهد برای جلوگیری از فساد و مدیریت پول‌های کمک شده از سوی کشورها و نهادهای خارجی به بخش ورزش، یک صندوق ایجاد کند.

آقای غنی افزود نماینده حکومت، پارلمان، کمیته ملی المپیک و نهادهای بین‎المللی باید عضویت آن را داشته باشند تا از مصارف پول‌های کمک شده نظارت کرده بتوانند.

وی تصریح کرد: «ایجاد چنین صندوقی باعث می‌شود اگر کشورها و نهادهای بین‌المللی به ورزش افغانستان کمک کنند، پول از طریق این صندوق به گونه شفاف به مصرف برسد و کسی دیگر از آن سوی استفاده کرده نتواند.»

آقای غنی می‌گوید دیگر اجازه نمی‌دهد افغانستان بازی سیاسی دنیا شود و ورزشکاران از مسابقات جهانی باز بمانند.

اجمل غنی، مشاور رییس جمهور در امور ورزش به تازگی در سی وهشتمین دور انتخابات مجمع عمومی شورای المپیک آسیا که در کشور تایلند برگزار شده بود توانست با کسب اکثریت آراعضویت بورد اجرایی این سازمان را بدست بیاورد.

 

مطالب مرتبط