مضمون حقوق بشر در نظام آموزشی افغانستان گنجانده ‌شود

کمیسیون حقوق بشر افغانستان پیشنهاد کرده‌است که برای آگاهی از موازین حقوق بشری و ترویج آن، مضمون حقوق بشر در نصاب معارف و تحصیلات عالی گنجانده شود.

این کمیسیون در گزارش سالانه خود تحت عنوان «آموزش و ترویج حقوق بشر» تاکید کرده‌است که باید افراد بی‌سواد و کم‌سواد نیز از طریق معینیت سوادآموزی وزارت معارف در مورد موازین حقوق بشری، آگاهی و آموزش کسب کنند.

عبدالاحد فرزام؛ رئیس دفتر حقوق بشر در کابل گفت که آنان برای گنجاندن مضمون حقوق بشر در معارف و تحصیلات عالی تلاش می‌کنند و در این مورد با مقام‌های مسؤول در حال گفتگو هستند.

او ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، تفاهم‌نامه‌هایی برای گنجاندن مضمون حقوق بشر در نصاب تعلیمی و تحصیلی امضا شود.

در همین حال، مقام‌ها در وزارت معارف نیز تایید می‌کنند که در نصاب تعلیمی برخی از مشکلات وجود دارد. این مقام‌ها می‌گویند که در برخی از موارد، مسایل حقوق بشری و حقوق زنان در آن گنجانده نشده‌است.

نوریه نزهت؛ سخنگوی وزارت معارف گفت که هم‌اکنون برنامه تجدید نصاب تعلیمی زیر کار است و در نصاب جدید، روی موازین حقوق بشری تمرکز خواهد شد.

بربنیاد گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بنیادگرایی و اندیشه‌های افراطی، رسم و رواج‌های ناپسند و ناامنی از چالش‌های عمده در راستای ترویج حقوق بشر در کشور است.

مطالب مرتبط