کشف یک حلقه ماین کنترل از راه دور کارگزاری شده در داخل دیگ بخار در ولایت پروان

گزارش‌ها رسیده از ولایت پروان در شمال کابل حاکی از آن است که یک حلقه ماین تعبیه شده درداخل دیگ بخارپنج لیتره کنترل از راه دور که ازطرف مخالفان دولت درمسیر راه قریه ملائی ولسوالی شنواری ولایت پروان جاسازی شده بود توسط پرسونل پولیس ملی وپولیس محلی آن ولسوالی کشف گردید.11104318_1598617790384742_627277036_n

سلیم نوری مسوول مطبوعاتی فرماندهی پولیس ولایت پروان امروز(دوشنبه 10حمل) به خبرگزاری افق گفت یک حلقه ماین تعبیه شده درداخل دیگ بخارپنج لیتره عیاربا ریموت کنترل که ازطرف مخالفین دولت درمسیر راه قریه ملائی ولسوالی شنواری دره غوربند جاسازی گردیدبود که توسط پرسونل پولیس ملی وپولیس محلی کشف وتوسط تیم انجینری فرماندهی پولیس پروان حوالی ساعت 10:00 قبل ازظهرامروز درآن محل انفجار داده شد.

طبق یک خبردیگر: یک حلقه ماین ضد پرسونل ازطرف مخالفین دولت درمسیرراه قریه ملاه محمد خیل ولسوالی کوه صافی جاسازی گردیده بود که توسط پرسونل پولیس ملی وپولیس محلی آن ولسوالی کشف ودریافت گردید که از سوی تیم انجینری فرماندهی پولیس آن ولسوالی خنثا وانتقال داده شد.

وتوسط تیم انجینری قوماندانی امنیه پروان دران محل انفجارداده شد.

خبرگزاری افق

مطالب مرتبط