سلواکیا صد دانشجوی نظامی افغان را از دانشگاه اخراج می‌کند

رسانه‌های سلواکیا گزارش داده‌اند که قرار است حدود صد دانشجوی نیروهای هوایی افغان از دانشگاه هوانوردی آن‌کشور اخراج شوند.

روزنامه «اس ام ای» این کشور در گزارشی گفته که دلیل این اقدام سپردن اسناد تحصیلی و پیچیدگی در طی مراحل این سندهای دانشجویان افغان است.

در این گزراش همچنین آمده که حدود صد خلبانن و انجنیر فنی نیروهای هوایی افغان که برای فراگیری آموزش در بخش هوایی به کشور سلواکیا فرستاده شده اند، با چالش اخراج از پوهنتون کوزیس سلواکیا که در آن آموزش‌های هوانوردی داده می‌شود، روبه‌رو اند.

به گزارش این روزنامه در خزان امسال به چندین خلبان و انجنیران فنی نیروهای هوایی افغان بدون ارائه اسناد فراغت صنف دوازدهم اجازه شمولیت به دانشگاه کوزیس داده شده بود.

مسوول دانشگاه کوزیس گفته که به این دانشجویان افغان به علت بوروکراسی دیوان‌سالاری در ادارات افغانستان و پیچیده بودن طی مراحل اسناد آنان به‌گونه مشروط اجازه دوام تحصیل داده شده بود.

او گفته است که هرگاه این محصلان افغان در جریان سال تحصیلی نتوانند اسناد خود را ارایه کنند، از این دانشگاه اخراج خواهند شد.

با این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که مشکل این شمار دانشجویان حل شده‌است.

مطالب مرتبط