محقق: بازشماری آرا جنجالی و بحران آفرین است

محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجرایی می‌گوید که اوضاع انتخابات از کنترل کمیسیون مستقل انتخابات خارج شده است.

او امروز (سه‌شنبه، ۲۸ عقرب) به دیدار عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری به شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان رفته است.

او گفت که قوانین و قواعد آشکار انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات نقض شده است و این کمیسیون حدود ۱۳۷ هزار رای را که قرنطین شده بود، معتبر شناخته است.

او افزود که ۱۰۲ هزار خارج از زمان تعیین شده معتبر شناخته شده است و بازشماری حدود ۲۴۰۰ مرکز رای دهی جنجالی و بحران آفرین است.

محمدمحقق در این دیدار هم‌چنان کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرد که به امر حکومت کار می‌کند و به این ترتیب افغانستان به سمت بحران خواهد برد.

در این میان، عبدالرشید دوستم در این دیدار گفت که کمیسیون مستقل انتخابات دیگر اعتبارش را از دست داده است.

مطالب مرتبط