افغانستان آثار تاریخی قاچاق‌شده را از بریتانیا تحویل گرفت

موزیم بریتانیا آثار باستانی قاچاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده‌‌ از افغانستان را به سفارت کشور در لندن تحویل داد.سفارت افغانستان در لندن، در یک پیام توییتری نوشت که این آثار به ‌زودی دوباره به موزیم ملی کشور برگردانده خواهد شد.

این آثار در اوج جنگ‌های داخلی در دهه ۹۰ میلادی از موزیم ملی به سرقت رفته و در سال ۲۰۰۲ به بریتانیا قاچاق شده‌بود؛ اما پیش از آن‌که فروخته شود توسط پولیس بریتانیا ضبط شده‌بود.

در میان این آثار ۹ سردیس بودا، یک مجسمه دوران کوشانی و یک مجسمه دیگر از دوره گندهارا است.

گفته می‌شود که تقریبا ۷۰ درصد آثار موزیم ملی افغانستان در جنگ‌های داخلی به سرقت رفته‌است.

مطالب مرتبط