بازداشت سه تن به اتهام قاچاق آثار تاریخی در بامیان

پولیس بامیان می‌گوید که سه تن به اتهام قاچاق آثار باستانی و تاریخی در مرکز این ولایت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.فرمانذهی پولیس بامیان در اعلامیه‌ای گفته است کهپولیس با همکاری نیروهای امنیت ملی این ولایت سه مظنون را در زمان بازرسی شاهراه این ولایت بازداشت کرده‌اند.

طبق اعلامیه، با بازداشت این افراد از نزد آنان اشیا و اجناس قیمتی تاریخی که فروش آن‌ها غیر قانونی است نیز به دست آمده است.

پولیس بامیان همچنین گفته است که پولیس مبارزه با جرایم جنایی پرونده این افراد را بررسی می‌کند.

پولیس بامیان افزوده است که پرونده افراد بازداشت شده پس از بررسی پولیس مبارزه با جرایم جنایی به دادستانی راجع می‌شود.

مطالب مرتبط