ترکیه انتقاد یونسکو از تبدیلی کلیسای ایاصوفیه به مسجد را مغرضانه خواند

ترکیه انتقاد اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مبنی بر تبدیلی کلیسای معروف ایاصوفیه از موزیم به مسجد را مغرضانه و سیاسی خوانده است.ترکیه سال گذشته برای نخستین بار پس از سال ۱۹۳۴ کلیسای ایا صوفیه؛ یکی از عجایب معماری جهان را از موزیم به مسجد تبدیل کرد؛ اما این اقدام ترکیه با واکنش‌ها و انتقادات برخی از کشورها از جمله سازمان یونسکو روبه‌رو شد.

اندکی پس از آن، ترکیه کلیسای اورتوداکس باستانی دیگری بنام نجات دهنده مقدس در کورا را نیز به مسجد تبدیل کرد.

کمیته میراث جهانی یونسکو روز جمعه با ابراز نگرانی شدید از عواقب تبدیلی ایا صوفیه به مسجد، از ترکیه خواست تا الی اوایل سال آینده گزارشی در مورد وضعیت حفاظت از ایاصوفیه را به این کمیته ارایه کند.

در اطلاعیه یونسکو آمده است که این سازمان از عدم ارایه معلومات و گفتگو در باره تبدیلی این دو مکان به مسجد ابراز تاسف می‌کند.

ایاصوفیه، میراث جهانی اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در استانبول است.

وزارت خارجه ترکیه روز شنبه، ۲ اسد گفته است:  « تصامیم کمیته میراث جهانی یونسکو در مورد اماکن تاریخی استانبول را که ناشی از انگیزه‌های تعصب‌آمیز، مغرضانه و سیاسی است، رد می‌کند».

این وزارت ایاصوفیه و کورا را املاک دولتی خوانده و گفته است که با دقت از این اماکن محافظت می‌شود و سازمان ملل متحد را به نقض حاکمیت ترکیه متهم کرد.

ایا صوفیه ابتدا به عنوان کلیسای جامع در زمان امپراتوری بزنتین مسیحی ساخته شد، اما پس از فتح قسطنطینیه (استانبول امروزی) در سال ۱۴۵۳ توسط امپراتوری عثمانی به مسجد تبدیل شد.

شورای ایالتی، که عالی ترین محکمه اداری ترکیه است، سال گذشته به توافق آرا تصمیم سال ۱۹۳۴ کابینه ترکیه را لغو کرد و گفت که ایا صوفیه به حیث مسجد در قباله املاک آن ذکر شده است؛ تصمیمی که راه را برای تبدیل کردن دوبارهٔ آن به مسجد فراهم ساخت.

مطالب مرتبط