پوتین اخذ تابعیت روسیه را برای چند کشور تسهیل کرد

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه فرمانی امضا کرده که دریافت تابعیت روسیه را برای اتباع افغانستان، اوکراین، عراق، سوریه و یمن تسهیل می‌کند.

blank

در فرمان جدیدی که توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امضا شد اتباع اوکراین، عراق، سوریه، افغانستان و یمن و همچنین برخی از افراد بدون تابعیت می‌ توانند به روشی ساده، تابعیت روسیه را دریافت کنند.

رسانه های روسی گزارش دادند که برخی از افراد بدون تابعیت می‌توانند به سادگی، بدون دانش زبان روسی، تاریخ روسیه و اصول اولیه آن، همچنین بدون اقامت قبلی در خاک روسیه به مدت پنج سال تابعیت روسیه را دریافت کنند.

طبق این سند، افرادی که دارای شرایط زیر هستند می توانند برای اخذ شهروندی روسیه حساب کنند:

افراد بدون تابعیت و شهروندان اوکراینی که در کریمه یا سواستوپل به دنیا آمده اند و به طور دائم ساکن هستند و قبل از 18 مارچ 2014 شبه جزیره را ترک کرده اند و تابعیت کشورهای ثالث را ندارند.

افراد بدون تابعیت و شهروندان اوکراین که به طور قانونی در روسیه اقامت دارند.

شهروندان افغانستان، عراق، یمن و سوریه که در قلمرو اتحاد جماهیر شوری  متولد شده و قبلا تابعیت اتحاد جماهیر شوروی را داشته اند.

خارجی ها و افراد بدون تابعیت که خود (یا اجدادشان) در معرض اخراج غیرقانونی از قلمرو جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی کریمه قرار گرفتند.

فرزندان (از جمله فرزندان خوانده)، والدین و همسران کلیه افراد فوق بدون توجه به تابعیت آنها.

درخواست‌های تابعیت روسیه که مطابق با این فرمان ارائه می‌شود باید در ظرف سه ماه بررسی شود.

گفتنی است  که پیش از این شرط اصلی برای دریافت تابعیت روسیه اقامت (حد اقل در طی 5 سال) متقاضی در قلمرو فدراسیون روسیه و همچنین یکی از شرایط برای کسب اقامت روسیه تسلط به زبان روسی بود.

مطالب مرتبط