تاثیر ۶۰ درصدی هوش مصنوعی بر مشاغل انسانی

رییس صندوق بین‌المللی پول با ابراز نگرانی می‌گوید که هوش مصنوعی بر ۶۰ درصد مشاغل تأثیر می‌گذارد.

blank

کریستالینا جورجیوا؛ رییس صندوق بین‌المللی پول، تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل و کسب و کارهای پیشرفته را زیاد دانست.

او گفته: «هوش مصنوعی بر ۶۰ درصد مشاغل در اقتصادهای پیشرفته تأثیر می‌گذارد.»

او در مصاحبه‌ای در واشنگتن با استناد به گزارش صندوق بین‌المللی پول که روز یک‌شنبه در مورد این موضوع منتشر شد، گفت: «اقتصادهای پیشرفته در برخی از بازارهای نوظهور، ۶۰ درصد از مشاغل خود را تحت تأثیر هوش مصنوعی خواهند دید.»

او با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول افزود: «سپس برای بازارهای نوظهور به ۴۰ درصد، برای کشورهای کم‌درآمد به ۲۶ درصد و به طور کلی، تقریبا ۴۰ درصد از اشتغال جهانی در معرض تاثیر هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت.»

گزارش صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان می‌کند که نیمی از مشاغل ممکن است تحت تأثیر هوش مصنوعی دچار تاثیرات منفی شوند، در حالی که بقیه ممکن است در واقع از افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی بهره ببرند.

جورجیوا به خبرگزاری فرانسه گفته: «شغل شما ممکن است به کلی ناپدید شود این خوب نیست یا هوش مصنوعی ممکن است شغل شما را بهبود بخشد، بنابراین شما در واقع بهره‌وری بیشتری خواهید داشت و سطح درآمد شما ممکن است بالا رود.»

مطالب مرتبط