وزیر معارف طالبان: آموزش در افغانستان از نظر کیفی ضعیف است

همزمان با روز جهانی آموزش، حبیب‌الله آقا؛ سرپرست وزارت معارف طالبان می‌گوید که آموزش‌های عصری و دینی کنونی در افغانستان از «نظر کیفیت ضعیف هستند.»

حبیب‌الله آقا؛ سرپرست وزارت معارف طالبان، امروز چهارشنبه، ۴ دلو، در نشستی با عنوان «کنفرانس ملی بهبود نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان» در کابل گفت که آموزش‌های عصری و دینی کنونی در افغانستان از «نظر کیفیت ضعیف هستند.»

او همچنین گفت که طالبان در خصوص تقویت «مراکز آموزشی عصری» در افغانستان کار می‌کنند.

او با تاکید بر اهمیت آموزش‌های عصری در افغانستان گفته که «بدون آموزش‌های عصری، توسعه و دفاع از کشور ناممکن است.»

مولوی عبدالکبیر؛ معاون سیاسی رییس‌الوزرای طالبان نیز در این نشست گفت که نظام تعلیمی و تحصیلی کشور در ۴۰ ‌سال گذشته با رکود مواجه شده ‌بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته برخی رسانه‌ها به گزارشی دست یافتند که از سوی «کمیته بازنگری نصاب مکاتب عصری» طالبان تهیه شده است.

در آن گزارش، در کنار حذف تعدادی از مضامین آموزشی، پیشنهادات زیادی مطرح شده است که محتوای کتاب‌ها را مانند حاکمیت قبلی طالبان، متناسب به ایدیولوژی این گروه دگرگون می‌کند.

مطالب مرتبط