طالبان گزارش بانک جهانی درباره رکود اقتصادی افغانستان را رد کرد

دفتر معاونت اقتصادی نخست‌وزیر طالبان گزارش اخیر بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان را رد کرده و گفته که  اقتصاد افغانستان در سال ۱۴۰۲ سیر صعودی داشته است.

بانک جهانی اخیرا گزارشی در مورد افغانستان منتشر کرد که در این گزارش آمده وضعیت اقتصادی افغانستان از دو سال گذشته با مشکلات مواجه بوده و سطح تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، عرضه پول افغانی مورد نیاز به بازار کم شده و در تجارت نیز کسری وجود دارد.

طالبان با رد این گزارش گفته که پس از روی کار آمدن این گروه در افغانستان سطح تولید ناخالص داخلی در افغانستان افزایش یافته است.

طالبان تاکید کرده: «در دو سال اخیر، تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و دلیل اصلی پایین بودن قیمت مواد خوراکی و غیرخوراکی افزایش در تولیدات داخلی این مواد است.»

طالبان گفته‌اند: «در ۱۴۰۲ خورشیدی سطح صادرات به ۲ میلیارد دالر رسید و میزان واردات نیز نسبت به گذشته کاهش یافته که دلیل اصلی آن افزایش تولید مواد خوراکی و غیرخوراکی در داخل کشور است.»

در بیانیه طالبان آمده: «در ۱۴۰۰ ارزش صادرات در حدود ۸۵۰ میلیون دالر بود؛ اما در ۱۴۰۲ خورشیدی سطح صادرات به ۲ میلیارد دالر رسید و میزان واردات نیز نسبت به گذشته کاهش یافته که دلیل اصلی آن افزایش تولید مواد خوراکی و غیر خوراکی در داخل کشور است.»

طالبان گفته‌اند: «در معادن، صنعت، زراعت و سایر بخش‌ها نیز برای صدها هزار نفر فرصت کاری فراهم شد که نمونه بارز آن افتتاح ۹ پروژه زیربنایی به ارزش ۱۶.۵ میلیارد افغانی در ماه حمل ۱۴۰۳ خورشیدی می‌باشد.»

طالبان گفته‌اند که در گزارش بانک جهانی آمده که صدها هزار کشاورز به دلیل ممنوعیت مواد مخدر درآمد خود را از دست داده‌اند؛ اما می‌پذیرد که کشت مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع شده و به تلاش‌ خود برای کشت بدیل به دهاقین ادامه دارد.

این گروه از جامعه جهانی خواسته که برای مبارزه با مواد مخدر با آنان همکاری کند.

طالبان خواهان کاهش تحریم‌های این گروه شده و گفته: «امارت اسلامی بر این باور است که اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد تحریم‌ها را برداشته و دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند.»

در بیانیه طالبان آمده: «جامعه جهانی ضمن تمویل پروژه‌های انکشافی در بخش‌های گوناگون ما را همکاری کند در نتیجه فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده و روی وضعیت اقتصادی کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.»

مطالب مرتبط