طالبان کار اعمار بند پاشدان هرات را از سر گرفتند

عبدالغنی برادر؛ معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان کار باقی‌مانده پروژه بند پاشدان در ولایت هرات را طی مراسمی افتتاح کرد. او در این مراسم بر اکمال کار تمامی بندهای آبگردان در سطح افغانستان تاکید کرده‌است.

دفتر معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان در خبرنامه‌ای گفته‌است که آقای برادر امروز یکشنبه، 9 ثور به ولایت هرات در غرب کشور سفر کرده و این پروژه را افتتاح کرده‌است.

او در این مراسم «مشکلات اجتماعی و اقتصادی» امروزه را ناشی از آسیب‌های «اشغال، جنگ، بی ‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و تغییرات اقلیمی» در دو دهه گذشته خوانده و گفته‌است که حکومت طالبان برای مدیریت منابع طبیعی به منظور خودکفایی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور، اراده دارد.

این مقام طالبان گفته که آنان تمام بندهای کشور را که کارهای آن‌ها باقیمانده، ارزیابی و برای تکمیل آن برنامه ساخته است. به گفته او، کار بسیاری از این بندها آغاز شده است.

او پروژه بند پاشدان برای ولایت هرات مهم و حیاتی خوانده و گفته که طالبان متعهد به اکمال این پروژه اند.

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان گفته که با تکمیل شدن پروژه بند پاشدان برای هزاران تن به صورت مستقیم و غیرمستقیم زمینه کار مساعد می‌شود و در حدود ۵۴ میلیون متر مکعب آب ذخیره، ۱۳ هزار هکتار زمین آبیاری و دو میگاوات برق نیز از آن تولید خواهد شد.

بند پاشدان در ۲۰ کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ ساخته می‌شود و 85 درصد کار آن در حکومت گذشته پیش رفته بود که با حاکمیت طالبان، کار اعمار این بند متوقف شد.

مطالب مرتبط