انتقاد سازمان ملل از مداخله طالبان در روند کمک‌رسانی به زنان افغانستان

یک بررسی تازه بخش زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان در روند کمک‌رسانی به زنان افغانستان از سوی این سازمان مداخله می‌کند.

در نتایج این بررسی که روز سه‌شنبه، 11 ثور از سوی این بخش سازمان ملل منتشر شده آمده‌است که کمک‌های بشردوستانه به زنان در افغانستان با موانع متعددی از سوی رژیم طالبان مواجه است.

این سازمان با ۱۲۷ نهاد امدادرسان ملی، بین‌المللی و دفاتر سازمان ملل متحد  در ۱۴ سکتور در تمام ولایت‌های کشور مصاحبه کرده و به این نتایج دست یافته است.

بربنیاد این بررسی، تنها در ماه مارچ سال گذشته ۶۰ درصد از نهادهای امدادرسان مربوط به زنان، در ثبت پروژه‌های جدید با مولفه‌های افزایش آگاهی که برای دست‌یابی به زنان و دختران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با مشکل روبه‌رو هستند.

نظرسنجی بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که ۲۹ درصد نهادها به چالش‌ها هنگام ثبت پروژه‌ها در زمینه سلامت روان و حمایت‌های روانی و اجتماعی مواجه اند.

بربنیاد این نظرسنجی، اجرای دستورالعمل پوشش زنان توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بر فعالیت‌های کارمندان زن تأثیر منفی گذاشته است؛ طوری که ۶۰ درصد نهادهای امدادرسان گزارش داده‌اند که کارمندان زن در این ادارات به دلیل ترس از بازداشت، رفت‌وآمد خود را به حداقل می‌رسانند.

افزون بر این، ۶۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که کار از خانه، بر توانایی کارمندان زن برای تعامل با سایر اعضای تیم بیش از هر زمان دیگری تأثیر گذاشته است.

با این حال، بخش زنان سازمان ملل افزوده که با وجود چالش‌ها و موانع فرا راه کمک‌های بشری مربوط به زنان، پیشرفت‌هایی نیز رونما شده است.

پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در اسد 1402، محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران وضع شده و این قشر از جامعه از کار در موسسات داخلی و خارجی و بسیاری از ادارات دولتی منع شده‌اند. این گروه همچنین از سوی نهادهای امدادرسانه به مداخله در امور توزیع کمک‌های بشردوستانه متهم شده است.

مطالب مرتبط