معاون سیاسی طالبان دانش دینی و عصری را نیاز جامعه خواند

با آن‌که طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران و زنان بسته‌اند، مولوی عبدالکبیر؛ معاون سیاسی رییس‌الوزرای این گروه در هفته نمایشگاه کتاب در زندان پلچرخی کابل، فراگیری دانش دینی و عصری را ضرورت جامعه خواند.

این مقام طالبان امروز چهارشنبه، 2 جوزا در هفته نمایشگاه کتاب در زندان پلچرخی کابل که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه برگزار شده، اشتراک و سخنرانی کرده‌است.

بر بنیاد خبرنامه ارگ طالبان، او در سخنرانی خود گفته‌است که علوم دینی و عصری را نیاز جامعه و برگزاری چنین نمایشگاه‌ها به خاطر جلوگیری از تهاجم فکری و فرهنگی به جامعه مهم است.

او همچنین عامل بحران چند دهه اخیر در افغانستان را بی‌توجهی به کتاب و مطالعه و «غالب شدن فرهنگ و فکر بیگانه» بر افغان‌ها خوانده است.

معاون سیاسی رییس‌الوزرای طالبان گفته‌است که اکنون با حاکمیت این گروه، جامعه افغانستان «از زورگویی، جبر و ظلم نجات یافته‌است».

این سخنان مولوی عبدالکبیر در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان درهای مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم و نیز دانشگاه‌ها به روی زنان و دختران مسدود شده است. این گروه در نزدیک به سه سال گذشته گفته‌است که روی طرحی برای بازگشایی مکاتب کار می‌کند اما هیچگاهی این طرح ساخته نشده است.

از طرفی هم، طالبان بر چاپ و نشر بسیاری از کتاب‌ها ممنوعیت و محدودیت وضع کرده‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان حدود یک ماه پیش از ممنوع شدن چاپ و نشر چند عنوان کتاب خبر داد.

هرچند طالبان در جزئیاتی درباره این کتاب‌ها ارایه نکردند اما گزارش شد که کتاب‌های ایرانی به ویژه کتاب‌های مذهب تشیع از سوی این گروه ممنوع شده است.

مطالب مرتبط