مجاهد: بدهکار سازمان ملل نیستیم

در ادامه درخواست‌های مکرر طالبان از سازمان ملل متحد مبنی بر واگذاری کرسی افغانستان به نماینده این گروه، ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان با انتقاد از این سازمان گفته: «بدهکار سازمان ملل نیستیم.»

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان گفته است که در صورت سپرده نشدن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به نماینده این گروه، آنان خود را بدهکار این سازمان نمی‌دانند.

آقای مجاهد با اشاره به تعلیق حق رای افغانستان در سازمان ملل متحد همچنین گفته در صورتی که سازمان ملل متحد حکومت این گروه را به‌رسمیت بشناسد، چالش‌های کنونی نیز برطرف خواهد شد.

سخنگوی طالبان تاکید کرده که به هیچ فردی اجازه نمی‌دهند تا برای برطرف شدن تصمیم تعلیق حق رای افغانستان در سازمان ملل متحد، از پول صندوق امانی استفاده کند.

مجاهد گفته: «بدون شک اگر ما کرسی را به دست آوردیم و در آن‌جا حضور پیدا کردیم، باز التزامات بین جانبین صورت می‌گیرد و التزامات ضروری است. تا آن زمانی که ما حقوق خود را که افغانستان منحیث یک حکومت مستقل و کشور در سازمان ملل حضور پیدا نکند و شناخته نشود، (به دست نیاوریم) ما خود را بدهکار هم نمی‌دانیم.»

آقای مجاهد درباره استفاده شدن از پول‌های صندوق امانی نیز افغانستان گفته: «آن پول، پول امانت است که در آن‌جا گذاشته شده و هیچ کسی حق تصرف آن را ندارد. دوم، وقتی حقوق افغانستان در سازمان ملل تامین شد، بعد می‌تواند پول خود را بپردازد.»

از سوی دیگر، رسانه اندیا تایمز نیز از برگزاری نشستی در ماه پیش‌روی میلادی درباره سرنوشت حق رای افغانستان در سازمان ملل متحد خبر داده است.

اندیا تایمز افزوده است که افغانستان به علت نپرداختن حق عضویت سازمان ملل از سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون که ۹۰۰ هزار دالر امریکایی می‌شود، حق رای خود را در این سازمان از دست داده است.

مطالب مرتبط