سازمان نجات کودکان:

حدود 6.5 میلیون کودک در افغانستان با بحران گرسنگی مواجه اند

سازمان نجات کودکان اعلام کرد که حدود 30 درصد از کودکان در افغانستان معادل 6.5 میلیون کودک در سال 2024 با بحران گرسنگی مواجه خواهند شد.

این سازمان امروز  دوشنبه، 7 جوزا با نشر گزارشی گفته که سیلاب، خشک‌سالی و بازگشت پناه‌جویان از پاکستان و ایران از دلایل افزایش ناامنی غذایی در افغانستان است.

سازمان نجات کودکان تخمین زده که در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۹ میلیون کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج ببرند.

طبق گزارش، از آغاز سال ۲۰۲۴ گروه‌ها و مرکزهای صحی سازمان نجات کودکان در افغانستان بیش از هفت هزار کودک را به دلیل سوءتغذیه درمان کرده‌اند.

ارشد مالک؛ رییس سازمان نجات کودکان در افغانستان گفته است که این نهاد در سال جاری تا کنون بیش از هفت هزار کودک را به دلیل سوءتغذیه شدید یا حاد درمان کرده است.

به گفته او، این ارقام نشانه‌ای از نیاز شدید به حمایت مستمر از خانواده‌ها است «زیرا آن‌ها شوک پشت‌سرهم را تجربه می‌کنند».

مطالب مرتبط