خبرنگاران زن در افغانستان خواهان حمایت سازمان ملل هستند

نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که خبرنگاران زن در افغانستان خواهان حمایت این سازمان  اند.

آلیسون داویدیان؛ نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز سه‌شنبه، ۸ جوزا گفت که خبرنگاران و بازرگانان زن خواستار حمایت‌های مالی و فنی از فعالیت‌های‌شان در کشور هستند.

داویدیان روز گذشته با شماری از بازرگانان و خبرنگاران زن در ننگرهار دیدار کرده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در اکس گفته که دایویدیان با خبرنگاران و بازرگانان زن در جلال‌آباد درباره راه‌های حمایت از فعالیت‌های آنان در شرایط کنونی گفتگو کرده است.

بربنیاد گزارش نهادهای حقوق بشری، طالبان طی حدود سه سال گذشته بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران افغانستان صادر کرده‌اند که یکی از نمونه‌های برجسته‌ تبعیض سیستماتیک علیه زنان به‌شمار می‌رود.

به‌رغم نگرانی‌ها از وضعیت بد زنان در افغانستان، اما طالبان مدعی هستند که زنان در کشور بیش‌تر از هر زمان دیگر به حقوق اساسی‌شان دسترسی پیدا کرده‌اند.

مطالب مرتبط