صدور پاسپورت افغانستان در مشهد متوقف شد

کنسولگری افغانستان در مشهد ایران که در اختیار طالبان است از توقف «موقت» صدور پاسپورت خبر داده است.

کنسولگری افغانستان در مشهد که تحت کنترل طالبان است، امروز چهارشنبه ۹ جوزا با نشر اطلاعیه‌ای از توقف موقت صدور پاسپورت الکترونیک خبر داد است.

این کنسولگری دلیل توقف روند توزیع پاسپورت را «مشکلات فنی» عنوان کرده است.

سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان است پیشتر گفته بود که کنسولگری افغانستان در مشهد برای مهاجران افغان مقیم ایران پاسپورت دست‌نویس صادر می‌کند.

این سفارت تاکید کرده بود که دریافت پاسپورت دست‌نویس ۱۸۰ دالر هزینه دارد و پس از آغاز روند صدور پاسپورت‌های الکترونیکی اعتبار نخواهد داشت.

مطالب مرتبط