رییس یوناما با وزیر تجارت طالبان گفتگو کرد

وزارت صنعت و تجارت طالبان از گفتگوی نورالدین عزیزی و رییس هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره فعال شدن عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی خبر داده است.

وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که نورالدین عزیزی؛ سرپرست این وزارت روز چهارشنبه، ۹ جوزا در دیدار با رزا اوتونبایوا؛ ریيس هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) درباره فعال شدن دوباره عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی گفتگو کردند.

افغانستان در ۲۰۱۶ رسما عضو سازمان تجارت جهانی شد اما در حال حاضر نماینده‌ای در این سازمان ندارد.

حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد و از این رو این گروه نماینده‌ای در سازمان‌های بین‌المللی ندارد.

افغانستان ۱۶۴-مین عضو سازمان تجارت جهانی است.

برپایه خبرنامه وزارت صنعت و تجارت طالبان، عزیزی با اوتونبایوا همچنین درباره حمایت از تشبثات کوچکتر، کوچک و متوسط، افزایش صادرات و فراهم‌آوری تسهیلات برای زنان صنعت‌کار نیز گفت‌وگو کرده‌ است.

به نظر می‌رسد این نخستین بار است که طالبان به فعال شدن دوباره عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی تمایل نشان می‌دهد.

مطالب مرتبط