طالبان هیاتی را برای بازدید از منار جام به غور فرستادند

طالبان اعلام کرده‌اند که این گروه هیأتی را برای بررسی وضعیت منار جام به غور فرستاده است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور اعلام کرده که هیأت اعزامی وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه به‌منظور بررسی وضعیت منار جام، از این بنای تاریخی بازدید کرده است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور گفته که این هیأت روز گذشته با تیم‌ فنی به ساحه‌ منار جام رفته است.

در خبرنامه طالبان آمده است که نحوه‌ پاک‌کاری رسوبات به‌جا‌مانده از سیلاب‌ در رودخانه‌ جام بررسی شده و قرار است در آینده‌ نزدیک کار پاک‌کاری این رودخانه و استحکام‌بندی بیشتر اطراف منار جام آغاز شود.

سیلاب‌های ویرانگر اخیر در غور به منار جام نیز آسیب زده‌اند.

پیشتر عبدالحی زعیم؛ رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور نیز گفته که سیل تا دو متری منار جام رسیده و آب به داخل این بنا نفوذ کرده است.

در همین‌ حال، ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور درباره‌ میزان آسیب‌های وارد‌شده توضیح نداده است.

منار جام در ولسوالی شهرک غور در دره‌ای موسوم به جام در نقطه‌ وصل رودخانه‌های جام و هریرود موقعیت دارد.

این منار یکی از بلندترین منار خشتی جهان شناخته می‌شود.

این منار در زمان سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری، از پادشاهان تمدن غوری‌ها به ارتفاع ۶۵ متر ساخته شده است.

منار جام در سال ۲۰۰۲ در فهرست میراث‌ فرهنگی جهانی در سازمان یونسکو ثبت شد؛ اما گفته می‌شود که در این دودهه هیچ توجهی به این بنای تاریخی نشده و همواره نگرانی درباره‌ فروپاشی آن وجود داشته است.

مطالب مرتبط