طالبان علت برکناری جنرال قنسول افغانستان در مشهد را «فساد» اعلام کردند

وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که جابر انصار؛ جنرال قنسول این گروه در مشهد ایران به دلیل فساد از این سمت برکنار شده است.

عبدالقهار بلخی؛ سخنگوی این وزارت در بیانیه‌ای گفته است که آقای انصار بعد از ختم ماموریتش به اعمال غیرقانونی از جمله «جمع‌آوری عواید و دخالت غیرمسوولانه در امور نمایندگی» دست داشته است.

به گفته او، برکناری آقای جابر «از لحاظ قانونی مشکلی نداشته» و او بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی در امور دیپلماتیک و قنسولی، برکنار و به کابل فراخوانده شده است.

وزارت خارجه طالبان همچنان افزوده است تا زمان معرفی دیپلمات جدید به منظور «جلوگیری از سکتگی در خدمات کنسولی»، دیپلماتی از قنسولگری افغانستان در مشهد زیر اداره آنان، امور قنسولی را بر عهده خواهد داشت.

این در حالی است روزنامه جمهوری اسلامی از رسانه‌های دولتی ایران گماشتن سرقنسول طالبان را گردن‌کشی این گروه خوانده است. پیشتر وزارت خارجه ایران نیز از این تصمیم طالبان به شدت انتقاد کرده بود.

مطالب مرتبط