طالبان موبایل‌های شهروندان را ثبت سیستم می‌کنند

وزارت داخله طالبان اعلام کرد که روند ثبت موبایل‌های همراه شهروندان را در یک سیستم آغاز کرده‌است و هدف آن را «حفاظت و مصئونیت تلفن‌های همراه» خوانده‌است.

عبدالمتین قانع؛ سخنگوی وزارت داخله طالبان امروز دوشنبه، 4 سرطان در صفحه ایکسش نوشته‌است که به این منظور فورمه‌هایی تهیه و میان مردم توزیع نیز شده‌است.

او افزوده‌است: «روند ثبت موبایل‌های همراه به منظور حفاظت و مصئونیت آن‌ها روی دست گرفته شده است».

به گفته سخنگوی وزارت داخله طالبان از یک سال به این سو روند ثبت تلفن‌های همراه مردم و توزیع فورمه برای این کار جریان دارد.

او گفته که این گروه در آینده ثبت موبایل‌ها را در تمام بخش‌های کشور عملی می‌سازد.

با این حال کارشناسان معتقد اند که این اقدام طالبان به هدف داشتن کنترل بیشتر به شهروندان است و اولویت این گروه حفاظت از این موبایل‌های آنان نیست.

مطالب مرتبط