در مورد صنایع دستی اصیل هرات تحقیق می‌شود

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گویند که در مورد صنایع دستی شیشه سازی، ابریشم بافی، زرگری و مس‌گری در این ولایت تحقیق گسترده صورت می‌گیرد.

این اقدام توسط نهاد فرهنگی – اجتماعی «فیروزکوه» انجام می‌شود.

آریا رئوفیان، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات گفته است که تحقیق در مورد صنایع دستی زمینه برای رشد این صنایع دستی مساعد می‌سازد.

او افزود که در این اواخر نیز تلاش گسترده‌ای در سطح وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه تحقیق و پژوهش آثار فرهنگی راه اندازی شده است.

در همین حال، عبدالحمید همت، مسوول نهاد فرهنگی – اجتماعی «فیروزکوه» گفت که تحقیقات در مورد میراث‌های فرهنگی تنها محدود به هرات نبوده است، بلکه این تحقیقات در ولایت‌های دیگر نیز انجام می‌شود.

عبدالقیوم وزیری، آگاه فرهنگی در هرات به افق، گفت که حکومت باید در راستای رشد صنایع دستی برنامه‌های جدی روی دست بگیرد.

او افزود که صنایع دستی شیشه سازی، ابریشم بافی، زرگری و مس‌گری  در حال فراموشی قرار دارد.

هم اکنون شماری کمی از افراد در این صنایع دستی کار می‌کنند، نگرانی‌های وجود دارد که با دست کشیدن این افراد از این صنایع، نیروی کاری متخصص در این ولایت وجود نخواهد داشت.

مطالب مرتبط