تخریب آبده‌های تاریخی هرات در ولسوالی‌ها

مسوولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، از تخریب آبده‌های تاریخی در ولسوالی‌های این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.

آریا رئوفیان، رییس این اداره در صحبت با خبرگزاری افق، گفت که در حدود ۵۰ درصد آبده‌های تاریخی در برخی از ولسوالی‌های این ولایت، در حالت تخریب قرار دارد.

او افزود که نبود امکانات و تشکیلات دو مشکل در راستای بازسازی این آبده‌های تاریخی در ولسوالی‌ها شمرده می‌شود.

به گفته او، مقام‌های مرکزی باید بودجه و امکانات بیشتری به اختیار اداره اطلاعات و فرهنگ قرار دهند، تا زمینه برای بازسازی آبده‌های تاریخی فراهم شود.

میر محمد صدیق میر، یک تن از آگاهان فرهنگی هرات به افق، گفت در صورتی که حکومت در بخش بازسازی آبده‌های آسیب پذیر اقدام نکند، این آبده‌ها تخریب خواهند شد و ضربه‌ی سنگین به فرهنگ هرات وارد خواهد شد.

در حدود ۵۰۰ آبده و بنای تاریخی در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به ثبت رسیده است، اما شمار زیادی از بناهای تاریخی هرات ثبت نشده است و نیاز هست تا این آبده‌ها به خاطر جلوگیری از تخریب ثبت شود.

مطالب مرتبط