جسد انسان یک‌سال پس از مرگ حرکت می‌کند

محققان در تحقیقی ۱۷ ماهه متوجه شده اند جسد انسان تا یک سال پس از مرگ حرکت می‌کند.

به نقل از کرونیکل هرالد، محققان استرالیایی طی پژوهشی متوجه شده اند بدن انسان تا یک سال پس از مرگ حرکت می‌کند. این یافته کمک زیادی به شیوه انجام تحقیقات پس از مرگ می‌کند.

محققان در مرکز تحقیقاتیAFTER  که به « مزرعه اجساد» نیز مشهور است طی بازه ای ۱۷ ماهه با استفاده از دوربین های تایم لپس هر روز به مدت ۳۰ دقیقه در روشنایی روز تصاویری از بالای سر اجساد ثبت کردند.

آلیسون ویلسون در این باره می‌گوید: ما متوجه شدیم بازوهای مردگان حرکت می ‌کند مثلا بازویی که کنار بدن قرار دارد، از کنار بدن پایین می افتد.

هرچند محققان پیش بینی می ‌کردند بدن انسان در مراحل اولیه تجزیه حرکت کند اما میزان حرکت بدن که در فیلم ها مشاهده شد، برای آنان حیرت برانگیز بود.

این یافته ها تاثیر قابل توجهی برای تحقیقات پس از مرگ از اجساد دارد. تا پیش از این دانشمندان جنایی تصور می کردند وضعیت جسد هنگام کشف، همان وضعیت زمان مرگ است.

علاوه بر این موارد تحقیقات ویلسون به مطالعه نرخ تجزیه بدن انسان در محیط های مختلف کمک موثری کرد.

او در این باره می‌گوید: تا قبل از انجام تحقیقات در AFTER  بخش اعظم دانش انسان درباره تجزیه بدن پس از مرگ به یافته هایی مربوط می‌شد که در نیم کره شمالی زمین ثبت شده بود. در نیم کره شمالی آب وهوا متفاوت است و حتی حشرات متفاوتی وجود دارد.

مطالب مرتبط