محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی شد

اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری در دو حکم جداگانه محمود کرزی را به‌عنوان نامزدوزیر و سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی تعیین کرده‌است.

آقای غنی در این حکم از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته است که آقای کرزی را به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

محمود کرزی برادر حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور است.

این دومین عضو کابینه است که پس از توافق سیاسی میان اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله معرفی می شود.

آقای غنی روز گذشته سرپرست و نامزدوزیر وزارت صحت عامه را نیز معرفی کرده بود.

مطالب مرتبط