وزیر خارجه لبنان در اقدامی اعتراضی از سمتش استعفا کرد

ناصف حتّی؛ وزیر خارجه لبنان در اعتراض به آنچه نبود اراده سیاسی برای اصلاحات در این کشور خواند، از سمت خود کنار‌ه‌گیری کرد.

لبنان در حال حاضر با یک بحران جدی اقتصادی روبروست که بزرگترین تهدید برای ثبات در این کشور، ‌از زمان جنگ داخلی آن، ارزیابی شده است.

سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌اند هرگونه کمک مالی به لبنان مستلزم انجام اصلاحات بنیادین از جمله در مبارزه با فساد است.

ناصف حتّی که دیپلمات باسابقه لبنانی است در نامه استعفای خود که امروز دوشنبه، ۳ آگست منتشر کرد، نوشته که او به دولتی پیوسته بود که در خدمت یک رییس به نام لبنان باشد؛ اما متوجه شده که در کشورش چندین رییس با منافع متناقض وجود دارد.

او همچنین نسبت به فروپاشی کامل در لبنان هشدار داده است.

مطالب مرتبط