فنلند: شرایط سخت‌تری برای ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان وضع می‌شود

وزیر امور خارجه فنلند می‌گوید که حامیان مالی دولت افغانستان در نشست جنوا شرایط سخت‌تری را برای ادامه کمک‌ها به این کشور وضع خواهند کرد.

پکا هاویستو؛ وزیر خارجه فنلند درباره نشست کشورهای حامی مالی افغانستان برای تعیین ادامه و میزان کمک‌ها به دولت افغانستان گفت که شرایط سختی برای تداوم کمک‌ها اعمال خواهد شد.

او افزوده که کشورش به‌طور مشترک میزبان کنفرانس ژنو است و تصریح کرد: «شرایط سخت‌گیرانه‌ای در جریان بازبینی کمک‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد تا به نگرانی‌های کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده در خصوص فساد در افغانستان پاسخ دهد.»

آقای هاویستو ادامه داده که یکی از تغییرات عمده دیگری که درباره کمک‌ها به افغانستان به میان می‌آید این است که ارزیابی‌ از کمک‌ها هر چهار سال نه؛ بلکه هر سال بررسی خواهد شد.

وی در عین حال گفته‌است که کشورهای کمک کننده نمی‌خواهند افغانستان دستاوردهای ۱۹ سال گذشته را از دست دهد.

قرار است کمک‌های تعهد شده جامعه جهانی به افغانستان تا ۲ ماه دیگر به پایان برسد. نشست ژنو با مشارکت وزرای خارجه حدود ۷۰ کشور حامی مالی به رهبری امریکا در تاریخ ۲۳ و ۲۴ نوامبر برگزار می‌شود و درباره ادامه این کمک‌ها در آن تصمیم گرفته می‌شود.

پیش از این وزارت خارجه ۱۰ شرط عمده جامعه جهانی برای ادامه کمک‌ها به کشور را اعلام کرده بود که شامل حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نزده سال گذشته، برقراری آتش‌بس فراگیر، تعهد دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، تعهد به مذاکرات صلح و تطبیق مفاد آن و مبارزه معنادار و عینی با فساد می‌شود.

ارگ ریاست جمهوری نیز از این شرایط استقبال کرده بود.

مطالب مرتبط