کمک ۵۰۰ پایه دستگاه تولید آکسیجن به افغانستان توسط سازمان صحی جهان

سازمان صحی جهان (WHO) 500 پایه دستگاه تولید آکسیجن را به وزارت صحت عامه کمک کرد.این کمک امرور (دوشنبه، ۴ اسد) توسط لیودا پنگ؛ مسئول عمومی سازمان صحی جهان در افغانستان به معین وزارت صحت‌عامه تحویل شد.

او ابراز امیدواری کرد که این مساعدت یک گام مثبت در راستای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا در این کشور باشد.

این مقام سازمان صحی جهان بر ادامه این همکاری با سکتور صحی افغانستان تاکید کرد.

وژمه سالمی؛ معین مالی واداری وزارت صحت‌عامه از کمک و همکاری سازمان صحی جهان قدردانی کرد و وعده سپرد که این دستگاه‌ها به مراکز صحی که به آن نیاز دارند به طور عادلانه توزیع خواهد شد.

گفته شده که هر یک از این دستگاه‌ها ظرفیت تولید ۸ لیتر آکسیجن را در یک دقیقه دارا است.

افغانستان در حال حاضر با موج سوم کرونا درگیر است.

در این موج کمبود آکسجن در مراکز صحی به یک چالش جدی تبدیل شده است.

مطالب مرتبط