نظام صحی افغانستان در آستانه فروپاشی؛ دو هزار مرکز صحی مسدود شده‌است

یک مقام ارشد صلیب سرخ هشدار داده که سیستم صحی افغانستان در آستانه فروپاشی است. به گفته او، بیش از دو هزار مرکز صحی در سراسر کشور بسته شده‌است.به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر ماتئو؛ مدیر آسیا و اقیانوسیه فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: “ممکن است مردم توافق کنند که چند هفته دیگر بدون حقوق کار کنند؛ اما وقتی داروها به طور کامل تمام شوند….اگر چیزی ندارید که به کسی که به کلینیک شما می‌آید دهید، درها را می‌بندند.”

اقتصاد افغانستان که در بیش از چهار دهه جنگ متاثر شده‌است، پس از تسلط طالبان در بحبوحه تحریم‌ها و قطع کمک‌های خارجی در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌است. این امر بر بخش صحی صدمات زیادی وارد کرده‌است.

ماتئو در پایان سفر چهار روزه خود به افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته‌است: “بیش از دو هزار مرکز صحی بسته شده‌است.”

وی گفته که بیش از ۲۰ هزار کارمند صحی در کشور دیگر کار نمی‌کنند که بیش از هفت هزار نفر از آنها زن بودند.

با این حال، مقام‌های صلیب سرخ گفته به دلیل توقف مراکز صحی، بیش از یک میلیون دوز منتظر توزیع هستند که ممکن است منقضی شود؛ در شرایطی که تنها یک بخشی از کوچک مردم واکسین دریافت کرده‌اند.

مطالب مرتبط