رییس جمهوری برازیل: از شنیدن اخبار مرگ‌ومیر کرونا خسته شدم

رییس جمهوری پرحاشیه برازیل گفته از شنیدن اخبار مربوط به مرگ و میر کرونایی مردم کشورش خسته شده است.درحالی‌که رقم مرگ و میر مردم برازیل به خاطر کرونا از مرز ۶۰۰ هزار نفر گذشته و این کشور بعد از امریکا دومین کشور پر تلفات کرونایی است؛ ژائیر بولسونارو؛ رییس جمهوری برازیل گفته از بس اخبار مربوط به مرگ کرونایی شنیده، خسته شده است.

رییس جمهور برازیل که برای تفریح به یک ساحل در سائوپائولو رفته بود در پاسخ به خبرنگاری که از او در مورد مرگ و میر مردم بر اثر کرونا پرسید، گفت: «در کدام کشور مردم از کرونا نمی‌میرند؟ به من جواب بده، من اینجا نیامدم که با این اخبار خودم را خسته و اعصابم را خرد کنم.»

مطالب مرتبط